Звіт про виплати та надходження ПАТ "АКБ "КИЇВ" станом на 01 квітня 2016 р.
Розрахунки з вкладниками (тис. грн) Надходження (тис. грн)
Загальна гарантована сума Виплачено вкладникам Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн) Реалізація майна Банку Інші надходження (купон за цінними паперами, продаж/обмін валюти, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення гарантованого депозиту, тощо)
Всього В період здійснення тимчасової адміністрації В період здійснення ліквідації Всього В тому числі за рахунок звернення стягнення на заставу
В тому числі за рахунок цільової позики фонду В тому числі за рахунок власних коштів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 378,00 15 342,00 6,00 4208,00
                 
                 
Уповноважена особа Фонду             
гарантування вкладів фізичних осіб            
на  ліквідацію ПАТ "АКБ "КИЇВ"   О.І.Кічук      
                 
                 
виконавець Пилипова Н.М.               
тел. 536-99-04