Інформація про розрахунки з кредиторами (тис. грн)         Надходження (тис. грн)  
   1 черга   2 черга   3 черга  4 черга   5 черга   6 черга  7 черга  8 черга   9 черга  10 черга  Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн)   Реалізація майна Банку  Інші надходження (купон за цінними паперами, продаж/обмін валюти, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення гарантованого депозиту, тощо)  
 Всього             в тому числі за рахунок звернення стягнення на заставу
    688  426        31         39 563  15 342    1 450  4 372      

 

Уповноважена особа Фонду           
гарантування вкладів фізичних осіб          
на  ліквідацію ПАТ "АКБ "КИЇВ"         О.І.Кічук