I.   Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ» 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 

14371869 

3. Місцезнаходження: 

01601, Україна, м. Київ, Шевченківський район,

вул. Б.Хмельницького, 16-22

4. Міжміський код, телефон та факс: 

044,  235-40-20, факс 239-89-40

5. Електронна поштова адреса: 

mamchur@bank.kiev.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет:

http://www.bank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації:

про зміну фактичного місцезнаходження банку

 

 

II.   Текст повідомлення

 

 У зв’язку з передачею усіх активів і зобов’язань до АТ «Укргазбанк» та початком процедури ліквідації ПАТ «АКБ «КИЇВ» відповідно до постанови Правління НБУ від 24.06.2015р. № 411 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «КИЇВ» і рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.06.2015р. № 122, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ «КИЇВ» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», з 08 липня 2015 року змінюється фактичне місцезнаходження Банку за адресою: 04205, м. Київ, Оболонський пр-т, 18, контактні телефони (044) 419-86-48, 410-91-72, 410-17-60.

Крім зазначеного, у Банку розпочато процедуру припинення депозитарної діяльності депозитарної установи (зберігача цінних паперів) і всі акціонери Банку, яким були відкриті рахунки у цінних паперах у Банку, з 01.08.2015р. переводяться на обслуговування до нової депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКТБ-Цінні папери», код за ЄДРПОУ 25282442, місцезнаходження: 03068, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1 корп. "А", тел. (044) 593-64-42.

Враховуючи вищенаведене, з усіх питань щодо зберігання і обслуговування обігу акцій Банку, акціонери мають звертатись до вищезазначеного товариства за вказаною адресою.

 

III. Підпис

 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 


Уповноважена особа Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб на ліквідацію                                                                                                 Кічук Олег Іванович

ПАТ «АКБ «КИЇВ»                                                                           

 

 

08 липня 2015р.