Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян» та на виконання «Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка набрала чинності з 01.11.2015 доступ до публічної інформації про діяльність неплатоспромож-ного банку ПАТ «АКБ «КИЇВ» забезпечується шляхом:

 

1.      Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації.

2.      Розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті банку.

3.      Розміщення публічної інформації у приміщенні банку.

4.      Надання інформації під час особистого прийому громадян.

5.      Надання інформації по телефону.

6.      Надання інформації за запитами на інформацію.


Інформація може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому

числі у вигляді електронного документа. Доступ до публічної інформації про діяльність Банку обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом. Запити на інформацію приймаються в усній та письмовій формах, з викорис-танням: телефону, пошти та  електронної пошти.Письмові запити на інформацію приймаються на адресу:
04205, м. Київ, пр-т Оболонський, 18.
У письмовому запиті на інформацію необхідно вказати:
1.
Ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти.
2.
Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).
3.
Підпис і дату.

Усні запити на інформацію приймаються на номер
044-464-64-67.


Запити на інформацію електронною поштою приймаються шляхом його подання електронними засобами зв’язку на електронну поштову скриньку: bank@bank.kiev.ua.

Рекомендована форма запиту на інформацію, що подається фізичними особами наведена у додатку 
2.
Рекомендована форма запиту на інформацію, що подається юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи наведена у дод
атку 3.